Estem a facebook: facebook-icon al twitter: twitter-icon i també a youtube: icono-youtube

Telèfon de contacte: 626 23 32 71    correu: colladecampaners@hotmail.com

sant onofre

Topologia dels tocs: vols i repics

Una aproximació als tocs de la ciutat.

cooltext1457128275

Ball dels Cavallets

El Ball dels Cavallets d'Ontinyent

L'any 1999, la Colla de Campaners recuperava aquest ball processional del qual administra, manté i promou.

cooltext1457128275

sibilla 

"ludici Signum" El Cant de la Sibil.la

Cada 22 de desembre Ontinyent te una cita al judici final amb aquest drama paralitúrgic que coorganitza l'associació.

cooltext1457128275

catalogaci 

Inventari de Campanes

En aquest apartat, tenim una aproximació a les campanes d'Ontinyent.

cooltext1457128275

colladecampaners.es   El portal de la cultura i patrimoni campaner d'Ontinyent

TOPOLOGIA DELS TOCS, VOLS I REPICS DEL CAMPANAR DE LA VILA D’ONTINYENT.

(Recuperación y aplicación desde el 1996)

A)   TIPUS DE TOCS A MORT – TIPOS DE TOQUES A MUERTE

1.-MORT D’HOME. MUERTE DE HOMBRE. (3 drangs, 3 campanas).

2.-MORT DE DONA. MUERTE DE MUJER.  (2 drangs, 3 campanes)

3.-MORT D’ALBAT. MUERTE DE ALBAT  (Campana de los Albadets, canción del cielo)

4.-TOC A MORT ANTIC, CONEGUT COM A TOC DE MORT A RIC. TOQUE DE MUERTE ANTIGUO CONOCIDO COMO TOQUE A MUERTE DE RICO O BURGUÉS. (Combinación de 4 drangs i 4 campanas).

5.-MORT DE MONJA, FRARE O CÀRREC LITÚRGIC. MUERTE DE MONJA, FRAILE O CARGO LITÚRGICO (5 drangs, 5 campanas).

6.-MORT DE RECTOR. MUERTE DE RECTOR. (6 campanas, 6 drangs).

7.- MORT DE PLEBÀ. MUERTE DE PLEBÀN (7 campanas, 7 drangs).

8.– MORT DE BISBE. MUERTE DE OBISPO, (8 drangs, 8 campanas).

9.-MORT D’ARQUEBISBE. MUERTE DE ARZOBISPO. (9 campanas, 9 drangs).

10.- CONMEMORACIONS DE DOL, MORT D’ALCALDE, FILL PREDILECTE O DE FILL ADOPTIU. CONMEMORACIONES DE LUTO MUERTE DE ALCALDE, HIJO ADOPTIVO O HIJO PREDILECTO. (Toque a fi).

11.-MORT DE REI. MUERTE DE REI (10 drangs, 10 campanas con volteo del Ximbolet).

12.-MORT DE PAPA. MUERTE DE PAPA (12, 24 o 36 drangs, 12 campanas con volteo del Ximbolet.)

13.-ALTRES MORTS REIALS. OTRAS MUERTES REIALES (Toque a fi especial).

14.-MANIFESTACIÓ DE DOL OFICIAL. MANIFESTACION DE DUELO OFICIAL (Medio vuelo de la Puríssima).

15.-TOC DEL DIA D’ÀNIMES – MIG VOL, TOC A DIFUNT SOLEMNE I GENERAL. TOQUE DEL DIA DE ÀNIMAS – MEDIO VUELO GENERAL, TOQUE A DFIUNTOS SOLEMNE Y GENERAL.

 

topologia 1

 

       (B)   TOCS DE CRIDA ORDINARIS I FESTIUS – TOQUES DE AVISO ORDINARIOS Y FESTIVOS.

16.-TOC DE L’ALBA, ÀNGELUS I AVE MARIA ORDINÀRI. TOQUE DEL ALBA, ANGELUS I AVE MARIA ORDINARIOS. (Solo con tres toques de la campana Petra).

17.-TOC DE L’ALBA FESTIU, REPIC DE LA MARIA. TOQUE DEL ALBA FESTIVO, REPIQUE DE LA MARIA

18.-TOC DE L’ÀNGELUS FESTIU. TOQUE DEL ANGELUS FESTIVO.

19.-TOC DEL CAPVESPRE O AVE MARIA. TOQUE DEL AVE MARIA FESTIVO (Canción quinzet gran, quinzet xicotet).

20.-1r TOC DE MISSA ORDINÀRIA. 1r TOQUE DE MISA ORDINARIA (Campanas de Combregars y Santíssim).

21.-2n TOC DE MISSA ORDINÀRIA. 2n TOQUE DE MISA ORDINARIA (Campanas de Combregars y Santíssim).

22.-3r TOC DE MISSA ORDINÀRIA. 3r TOQUE DE MISA ORDINARIA ( Campanas de Sant Ignasi, Combregars y Santíssim).

23.-1r TOC DE MISSA FESTIVA. 1r TOQUE DE MISA FESTIVA ( Campanas de Maria, Combregars i Santíssim).

24.-2n TOC DE MISSA ORDINÀRIA. 2n TOQUE DE MISA FESTIVA ( Campanas de Maria, Combregars i Santíssim).

25.-3r TOC DE MISSA ORDINÀRIA. 3r TOQUE DE MISA FESTIVA (Campanas de Sant Ignasi, Maria, Combregars y Santíssim).

26.-TOC DEL ROSARI. TOQUE DEL ROSARIO. (Campana de Santa Maria dels Albats).

27.-VOL DE LA PURÍSSIMA. TOC DE SABATINA. VOLTEO DE LA PURISIMA, TOQUE A MISA DE SABATINA (Campana de la Puríssima).

28.-TOC DEL RETIR. TOQUE A RETIRO ESPIRITUAL  (Campana de Sant Ignasi).

29.-TOC DE LES QUARANTA HORES. TOQUE DE LAS CUARENTA HORAS. (Volteo de las campanas de Combregars i Santíssim).

30.-VOLS DELS SET DIUMENGES DE SANT JOSEP. VOLTEO DE LOS SIETE DOMINGOS A SAN JOSÉ. (Volteo de las campanas de Sant Ignasi i Maria).

31.- “SOLO” DEL SANTÍSSIM. SOLO DEL SANTÍSSIMO SACRAMENTO (Al Santíssim Sagrament, dedicacions al Cos de Crist i passió).

32.- TOC A CONFESSAR. TOQUE A SACRAMENTO DE LA PENITENCIA. Repic de la campana del Santíssim seguint la paraula a confesar.

        (C) TOCS D’ORACIÓ I PREGÀRIES – TOQUES DE ORACIÓN Y PREGARIAS

33.-ROGATIVA DE MALALTS. ROGATIVA DE ENFERMOS ( Campana de la Puríssima)

34.-ROGATIVA DE TRONADA. ROGATIVA DE TEMPESTAD ( Campana de la Puríssima)

35.- ROGATIVA A DOLORS DE PART. ROGATIVA DE DOLORES DE PARTO. ( Campana de la Puríssima, 18 tocs, pausa, 9 tocs més).

 

topologia 3

 

 

   (D) TOCS EN LES CELEBRACIONS LITÚRGIQUES FESTIVES – TOQUES EN LAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS FESTIVAS

36.-VOL GENERAL DE VESPRES I FESTA MENOR. VOLTEO GENERAL DE VISPERAS Y FIESTA MENOR. (Volteo sin la campana Petra).

37.-VOL GENERAL DE LES CINC CAMPANES GRANS. VOLTEO GENERAL DE LAS CINCO CAMPANAS GRANDES

38.- VOL GENERAL SOLEMNE. VOLTEO GENERAL SOLEMNE (Volteo con la campana Petra).

39.-VOL A GLÒRIA. VOLTEO A GLORIA (Volteo de todas las campanas al mismo tiempo).

40.-VOL DE DIJOUS SANT, DIA DELS COMBREGATS I CORPUS CRHISTI. VOLTEO DE JUEVES SANTO, DIA DELS COMBREGATS Y FESTIVIDAD DE CORPUS CRHISTI (Paran todas las campanas en el transcurso del volteo dejando como solistas los bronzes de Combregars y Santíssim).

41.- VOL DE PENTECOSTA. VOLTEO DE PENTECOSTÉS (Volteo general de Mayor a Menor en campanas).

42.-VOL DEL DIA DE LA PURÍSSIMA. VOLTEO DEL DIA DE LA PURISIMA. (A la mitad del volteo general para la campana mayor Petra para dejar a La Purísima como importante)

43.- TOC DEL SERMÓ. TOQUE DE HOMILIA. (Toque de la Puríssima, 3 repiques seguidos).

44.- TOC D’ELEVACIÓ. TOQUE A LA CONSAGRACION (Volteo de las campanas de Ximbolet y la Petra).

45.-TOC DE COMBREGATS. TOQUE A COMBREGATS, EXTREMA UNCIÓN O UNCIÓN DE ENFERMOS.

46.-VOLS A GLÒRIA SOLEMNE. GLÒRIA DE NADAL I PASQUA FLORIDA. VOLTEO A GLORIA SOLEMNE. GLORIA DE NAVIDAD O RESURRECCION. (13 campanes, incloent la de foc).

 

topologia 2

 

    (E) TOCS ESPECIALS – TOQUES ESPECIALES

47.- VOL DE LA SAGRADA FAMÍLIA. VOLTEO DE LA SAGRADA FAMILIA (Volteo de las campanas de San Jose, Maria i Jesús – Petra).

48.-“SOLO” DE LA PETRA. SOLO DE LA PETRA (A imagenes i festividades dedicadas a Jesús, la Asunción o San Pedro Apótol).

49.-“SOLO” DE LA DE FOC. SOLO DE LA CAMPANA DE FOC. (Repiques especiales, Sepultura del Papa o Rei).

50.-REPIC DE PENTECOSTA, CORPUS, L’ASSUMPCIÓ I LA PURÍSSIMA. REPIQUE DE PENTECONSTES, CORPUS CRHISTI, LA ASUNCION I LA PURISIMA (Concierto cerimonial  de todas las campanas con una duración de 30 min).

51.-TOCS EN MANIFESTACIONS DE DOL, MINUTS DE SILENCI O ALTRES ESDEVENIMENTS RELACIONATS. TOQUES EN MANIFESTACIONES DE DUELO, MINUTOS DE SILENCIO O OTROS ACONTECIMIENTOS RELACIONADOS. (Medio vuelo de las campanas segun la importancia del acontecimiento, siempre partiendo de la campana patronal). (Si se recuerda a un persona importante o circunstancia se puede interpretar el Toque a Fi).

52.-NOMENAMENT DE NOU PAPA O D’ARQUEBISBE. NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO PAPA O ARZOBISPO (Clancleo accelerado de todas las campanas  y repique seguido de un volteo general solemne).

53.-CORONACIÓ D’UN NOU REI O REINA. CORONACION DE UN NUEVO REI O REINA.

54.-ENTRADA D’UN NOU PLEBÀ EN LA NOSTRA PLEBANIA.ENTRADA DE UN NUEVO PLEBAN A NUESTRA PLEBANIA (Repique de Campanes y Toques Solemnes).

55.-TOCS DE FINAL DE SEGLE. TOQUES DE FINAL DE SIGLO. (Volteo solemne i “solos de las Campanas Mayores”).