Estem a facebook: facebook-icon al twitter: twitter-icon a youtube: icono-youtube i ara també al instagram: logo instagram

Telèfon de contacte: 626 23 32 71    correu: colladecampaners@hotmail.com

TOPOLOGIA DELS TOCS, VOLS I REPICS DEL CAMPANAR DE LA VILA D’ONTINYENT.

(Recuperación y aplicación desde el 1996)

A)   TIPUS DE TOCS A MORT – TIPOS DE TOQUES A MUERTE

1.-MORT D’HOME. MUERTE DE HOMBRE. (3 drangs, 3 campanas).

2.-MORT DE DONA. MUERTE DE MUJER.  (2 drangs, 3 campanes)

3.-MORT D’ALBAT. MUERTE DE ALBAT  (Campana de los Albadets, canción del cielo)

4.-TOC A MORT ANTIC, CONEGUT COM A TOC DE MORT A RIC. TOQUE DE MUERTE ANTIGUO CONOCIDO COMO TOQUE A MUERTE DE RICO O BURGUÉS. (Combinación de 4 drangs i 4 campanas).

5.-MORT DE MONJA, FRARE O CÀRREC LITÚRGIC. MUERTE DE MONJA, FRAILE O CARGO LITÚRGICO (5 drangs, 5 campanas).

6.-MORT DE RECTOR. MUERTE DE RECTOR. (6 campanas, 6 drangs).

7.- MORT DE PLEBÀ. MUERTE DE PLEBÀN (7 campanas, 7 drangs).

8.– MORT DE BISBE. MUERTE DE OBISPO, (8 drangs, 8 campanas).

9.-MORT D’ARQUEBISBE. MUERTE DE ARZOBISPO. (9 campanas, 9 drangs).

10.- CONMEMORACIONS DE DOL, MORT D’ALCALDE, FILL PREDILECTE O DE FILL ADOPTIU. CONMEMORACIONES DE LUTO MUERTE DE ALCALDE, HIJO ADOPTIVO O HIJO PREDILECTO. (Toque a fi).

11.-MORT DE REI. MUERTE DE REI (10 drangs, 10 campanas con volteo del Ximbolet).

12.-MORT DE PAPA. MUERTE DE PAPA (12, 24 o 36 drangs, 12 campanas con volteo del Ximbolet.)

13.-ALTRES MORTS REIALS. OTRAS MUERTES REIALES (Toque a fi especial).

14.-MANIFESTACIÓ DE DOL OFICIAL. MANIFESTACION DE DUELO OFICIAL (Medio vuelo de la Puríssima).

15.-TOC DEL DIA D’ÀNIMES – MIG VOL, TOC A DIFUNT SOLEMNE I GENERAL. TOQUE DEL DIA DE ÀNIMAS – MEDIO VUELO GENERAL, TOQUE A DFIUNTOS SOLEMNE Y GENERAL.

 

topologia 1

 

       (B)   TOCS DE CRIDA ORDINARIS I FESTIUS – TOQUES DE AVISO ORDINARIOS Y FESTIVOS.

16.-TOC DE L’ALBA, ÀNGELUS I AVE MARIA ORDINÀRI. TOQUE DEL ALBA, ANGELUS I AVE MARIA ORDINARIOS. (Solo con tres toques de la campana Petra).

17.-TOC DE L’ALBA FESTIU, REPIC DE LA MARIA. TOQUE DEL ALBA FESTIVO, REPIQUE DE LA MARIA

18.-TOC DE L’ÀNGELUS FESTIU. TOQUE DEL ANGELUS FESTIVO.

19.-TOC DEL CAPVESPRE O AVE MARIA. TOQUE DEL AVE MARIA FESTIVO (Canción quinzet gran, quinzet xicotet).

20.-1r TOC DE MISSA ORDINÀRIA. 1r TOQUE DE MISA ORDINARIA (Campanas de Combregars y Santíssim).

21.-2n TOC DE MISSA ORDINÀRIA. 2n TOQUE DE MISA ORDINARIA (Campanas de Combregars y Santíssim).

22.-3r TOC DE MISSA ORDINÀRIA. 3r TOQUE DE MISA ORDINARIA ( Campanas de Sant Ignasi, Combregars y Santíssim).

23.-1r TOC DE MISSA FESTIVA. 1r TOQUE DE MISA FESTIVA ( Campanas de Maria, Combregars i Santíssim).

24.-2n TOC DE MISSA ORDINÀRIA. 2n TOQUE DE MISA FESTIVA ( Campanas de Maria, Combregars i Santíssim).

25.-3r TOC DE MISSA ORDINÀRIA. 3r TOQUE DE MISA FESTIVA (Campanas de Sant Ignasi, Maria, Combregars y Santíssim).

26.-TOC DEL ROSARI. TOQUE DEL ROSARIO. (Campana de Santa Maria dels Albats).

27.-VOL DE LA PURÍSSIMA. TOC DE SABATINA. VOLTEO DE LA PURISIMA, TOQUE A MISA DE SABATINA (Campana de la Puríssima).

28.-TOC DEL RETIR. TOQUE A RETIRO ESPIRITUAL  (Campana de Sant Ignasi).

29.-TOC DE LES QUARANTA HORES. TOQUE DE LAS CUARENTA HORAS. (Volteo de las campanas de Combregars i Santíssim).

30.-VOLS DELS SET DIUMENGES DE SANT JOSEP. VOLTEO DE LOS SIETE DOMINGOS A SAN JOSÉ. (Volteo de las campanas de Sant Ignasi i Maria).

31.- “SOLO” DEL SANTÍSSIM. SOLO DEL SANTÍSSIMO SACRAMENTO (Al Santíssim Sagrament, dedicacions al Cos de Crist i passió).

32.- TOC A CONFESSAR. TOQUE A SACRAMENTO DE LA PENITENCIA. Repic de la campana del Santíssim seguint la paraula a confesar.

        (C) TOCS D’ORACIÓ I PREGÀRIES – TOQUES DE ORACIÓN Y PREGARIAS

33.-ROGATIVA DE MALALTS. ROGATIVA DE ENFERMOS ( Campana de la Puríssima)

34.-ROGATIVA DE TRONADA. ROGATIVA DE TEMPESTAD ( Campana de la Puríssima)

35.- ROGATIVA A DOLORS DE PART. ROGATIVA DE DOLORES DE PARTO. ( Campana de la Puríssima, 18 tocs, pausa, 9 tocs més).

 

topologia 3

 

 

   (D) TOCS EN LES CELEBRACIONS LITÚRGIQUES FESTIVES – TOQUES EN LAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS FESTIVAS

36.-VOL GENERAL DE VESPRES I FESTA MENOR. VOLTEO GENERAL DE VISPERAS Y FIESTA MENOR. (Volteo sin la campana Petra).

37.-VOL GENERAL DE LES CINC CAMPANES GRANS. VOLTEO GENERAL DE LAS CINCO CAMPANAS GRANDES

38.- VOL GENERAL SOLEMNE. VOLTEO GENERAL SOLEMNE (Volteo con la campana Petra).

39.-VOL A GLÒRIA. VOLTEO A GLORIA (Volteo de todas las campanas al mismo tiempo).

40.-VOL DE DIJOUS SANT, DIA DELS COMBREGATS I CORPUS CRHISTI. VOLTEO DE JUEVES SANTO, DIA DELS COMBREGATS Y FESTIVIDAD DE CORPUS CRHISTI (Paran todas las campanas en el transcurso del volteo dejando como solistas los bronzes de Combregars y Santíssim).

41.- VOL DE PENTECOSTA. VOLTEO DE PENTECOSTÉS (Volteo general de Mayor a Menor en campanas).

42.-VOL DEL DIA DE LA PURÍSSIMA. VOLTEO DEL DIA DE LA PURISIMA. (A la mitad del volteo general para la campana mayor Petra para dejar a La Purísima como importante)

43.- TOC DEL SERMÓ. TOQUE DE HOMILIA. (Toque de la Puríssima, 3 repiques seguidos).

44.- TOC D’ELEVACIÓ. TOQUE A LA CONSAGRACION (Volteo de las campanas de Ximbolet y la Petra).

45.-TOC DE COMBREGATS. TOQUE A COMBREGATS, EXTREMA UNCIÓN O UNCIÓN DE ENFERMOS.

46.-VOLS A GLÒRIA SOLEMNE. GLÒRIA DE NADAL I PASQUA FLORIDA. VOLTEO A GLORIA SOLEMNE. GLORIA DE NAVIDAD O RESURRECCION. (13 campanes, incloent la de foc).

 

topologia 2

 

    (E) TOCS ESPECIALS – TOQUES ESPECIALES

47.- VOL DE LA SAGRADA FAMÍLIA. VOLTEO DE LA SAGRADA FAMILIA (Volteo de las campanas de San Jose, Maria i Jesús – Petra).

48.-“SOLO” DE LA PETRA. SOLO DE LA PETRA (A imagenes i festividades dedicadas a Jesús, la Asunción o San Pedro Apótol).

49.-“SOLO” DE LA DE FOC. SOLO DE LA CAMPANA DE FOC. (Repiques especiales, Sepultura del Papa o Rei).

50.-REPIC DE PENTECOSTA, CORPUS, L’ASSUMPCIÓ I LA PURÍSSIMA. REPIQUE DE PENTECONSTES, CORPUS CRHISTI, LA ASUNCION I LA PURISIMA (Concierto cerimonial  de todas las campanas con una duración de 30 min).

51.-TOCS EN MANIFESTACIONS DE DOL, MINUTS DE SILENCI O ALTRES ESDEVENIMENTS RELACIONATS. TOQUES EN MANIFESTACIONES DE DUELO, MINUTOS DE SILENCIO O OTROS ACONTECIMIENTOS RELACIONADOS. (Medio vuelo de las campanas segun la importancia del acontecimiento, siempre partiendo de la campana patronal). (Si se recuerda a un persona importante o circunstancia se puede interpretar el Toque a Fi).

52.-NOMENAMENT DE NOU PAPA O D’ARQUEBISBE. NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO PAPA O ARZOBISPO (Clancleo accelerado de todas las campanas  y repique seguido de un volteo general solemne).

53.-CORONACIÓ D’UN NOU REI O REINA. CORONACION DE UN NUEVO REI O REINA.

54.-ENTRADA D’UN NOU PLEBÀ EN LA NOSTRA PLEBANIA.ENTRADA DE UN NUEVO PLEBAN A NUESTRA PLEBANIA (Repique de Campanes y Toques Solemnes).

55.-TOCS DE FINAL DE SEGLE. TOQUES DE FINAL DE SIGLO. (Volteo solemne i “solos de las Campanas Mayores”).